Fogadó szervezetként a mi felelősségünk is, hogy a felnövekvő generációk a közösségért végzett tevékenységeik révén nyitottá váljanak az önkéntesség iránt!

 

 

Egyre gyakrabban találkozhatunk a diákok szociális érzékenységét serkentő programokkal iskolákban, kollégiumokban országszerte. Ezzel párhuzamosan az új közoktatási törvény is figyelmet fordít arra, hogy a társadalom nehéz helyzetben lévő tagjainak támogatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, az előítéletek csökkenése, a környezettudatosság és az állampolgári aktivitás mind részét képezzék minden magyar érettségizett fiatal nevelésének.    2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.

„Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”[1]

 

[1] 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.

 

Az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben a közösségi szolgálatra vonatkozó pontok itt olvashatóak: 45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések, 133. §

 

Letölthető innen: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154663.610156

 

ÚJ INFORMÁCIÓK! Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján 2013. január 14-én újabb információk jelentek meg az iskolai közösségi szolgálat lebonyolítása kapcsán. Ennek áttanulmányozását mindenképpen ajánljuk a végrehajtási rendelet mellett, minden fogadószervezet és érintett pedagógus számára: http://www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/fontos-informaciok

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat lehetővé teszi, hogy a diákok felderítsék saját környezetükben milyen lehetőségek adódnak a rászorulók megsegítésére vagy az aktív állampolgárság egyéb tevékenységeire. Egyben lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki fejlessze a képességeit, bővítse az ismereteit, felülvizsgálja sztereotípiáit, keresse az önkifejezés, az alkotás útjait saját maga számára.

A diákok végezhetnek önkéntes tevékenységet civil szervezetnél vagy saját szervezésben is csoportosan vagy akár egyénileg, a lényege, hogy a tevékenység a helyi közösség érdekeit szolgálja. Lehet ez például gyermekekkel foglalkozó szervezeteknél kreatív foglakozások tartása, fogyatékos személyeknek kulturális és sportprogramok szervezése vagy idősek látogatása, de akár egy közösségi épület felújítása vagy állatok gondozása is.

 

A közösségi szolgálat során a diákok újonnan szerzett kompetenciákat és a későbbi munkakeresés során hasznos készségeket sajátítanak el. Ezt a tudást össze lehet gyűjteni és a későbbi állásinterjú során egy betétlappal lehet igazolni a kompetencia portfólió segítségével.

Letölthető innen: http://onkentes.hu/cikkek/kompetencia-portfolio

 

Amennyiben szívesen fogad iskolai közösségi szolgálatot végző diákot, úgy az önkéntes lehetőségét feltöltve, jelezheti ezt a csoportos fogadás rubrika bejelölésével a következő oldalon:

http://www.onkentes.hu/regisztracio/szervezet

 

Az országos Önkéntes Centrum Hálózat szervezetei segítenek Önnek az önkéntességgel kapcsolatos kérdésekben.

http://www.onkentescentrumok.hu/

 

Fogadó szervezetként iskolai közösségi szolgálatot végző diákokat szeretne fogadni? Ajánljuk 2 napos "Fogadó szervezetek felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására" című képzésünket. Bővebb információt Tornóczi Zsófia programvezetőtől kaphat: tornoczi.zsofia[kukac]onkentes.hu.

 

A középiskolák felkészülésének támogatására akkreditációval rendelkező "Pedagógusok felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására" című 30 órás pedagógus-továbbképzési programunkat ajánljuk. Bővebb információt Nagy Brigitta programvezetőtől kaphat: nagy.brigitta[kukac]onkentes.hu.

 

 

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálatról bővebben itt olvashat:

http://kozossegi.ofi.hu/

http://iksz.i-dia.org/p/iskolai-kozossegi-szolgalat.html

 

 


 

 

(LEZÁRULT!) Pályázati lehetőség a közösségi szolgálat támogatása érdekében oktatási intézmények fenntartói számára

 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)” című könnyített pályázati kiírás.

A konstrukció célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében..

A pályázat keretösszege a konvergencia régiókban 1.170.000.000 Ft, a Közép-magyarországi régióban 130.000.000 Ft.

 

Kapcsolódó dokumentumtárak

Forrás: http://www.nfu.hu/content/9083

 


 

(LEZÁRULT!) ÚJ forrás:

 

Kirásra került a TÁMOP 3.1.4-12/1 és 12/2 számú Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat mely szintén lehetőséget ad az Iskolai közösségi szolgálat programok fejlesztésére. 

 

A kíirás C1.1. pontja alapján

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

C. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést:

1) a köznevelési törvényben megfogalmazott új nevelési feladatokhoz kapcsolódó

ismeretek elsajátítását segítő (határon túli osztálykirándulás, korszerű testnevelés- mindennapos testnevelés, közösségi szolgálat, tehetséggondozás, pályaorientáció) tanító- és tanártovábbképzések igénybevétele

Önkéntes program beszámolók

Nincs feltöltött beszámoló

hét. ked. sze. csü. pén. szo. vas.
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Önkéntes külső menü