Jogviszony tartalma

Milyen jogai és kötelességei vannak az önkéntesnek és a fogadó szervezetnek. 

 

Mikor kell felelősségbiztosítást kötnie a szervezetnek?  

Az EGT államokon kívüli térségből érkező önkéntesek foglalkoztatásakor a fogadó szervezetnek olyan felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely kiterjed az önkéntes által okozott kár megtérítésére. 

 

 A fogadó szervezetnek van-e joga az önkéntes személyi igazolványát  megnézni és ellenőrizni  

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény szerint a fogadó szervezet az általa foglalkoztatott önkéntesekről köteles nyilvántartást vezetni, amelynek többek között tartalmaznia kell az önkéntes születési helyét, anyja nevét.

 

Hogyan járjunk el abban az esetben, ha egy önkéntes balesetet szenved?  

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerint az önkéntes tevékenység ellátása során a fogadó szervezetnek biztosítania kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit.