Önkéntes csak valamilyen közhasznú társaság vagy alapítvány keretében tevékenykedhet?

 

Kérdés:

Jól gondolom-e, hogy önkéntes csak valamilyen közhasznú társaság vagy alapítvány stb. keretében tevékenykedhet?

Elmondom, miért érdekel, biztosan tud segíteni:

36 éves vagyok, van egy magyartanári egyetemi (egyszakos) diplomám, amivel nem tudok elhelyezkedni, mivel nagyon kevés a lehetőség és lényegében pályakezdőnek számítok, mert sosem tanítottam eddig - a gyermekeimet neveltem. Nagyon nagy kedvem lenne tanítani, főként általános iskolában vagy bármilyen értelmes nevelő, kulturális tevékenységben részt venni, mert úgy érzem, hogy végre van energiám adni, segíteni másoknak, a családon kívül is.Felmerült bennem az a gondolat, hogy nem lehetne-e valamilyen - egyébként az agyonterhelt pedagógusokat terhelő - tevékenységben segítenem. (Pl. általános helyettesítés egy kerület iskoláiban, ha valaki tartósan beteg lesz; valaminek a megszervezése, ami az iskolai élethez kapcsolódik stb.) Így én is tapasztalatokat szerezhetnék, bekerülnék a "vérkeringésbe" és jót tennék ingyen.

 

Válasz:

Önkéntes bárhol, bármilyen szervezetnél tevékenykedhet, csak nem a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (Köt.) hatálya alatt, hanem például ingyenes megbízás alapján.

Abban az esetben, ha valaki a Köt. hatálya alatt, kíván önkéntes tevékenységet végezni, csak a törvényben meghatározott feltételeket teljesítő szervezetnél vagy intézménynél teheti meg.

Annak érdekében, hogy mindenki tisztában lehessen azzal, hogy egy adott szervezet vagy intézmény teljesítette-e a törvény által előírt feltételeket, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Civil Kapcsolatok Főosztálya közzéteszi a http://www.civil.info.hu/ oldalon azoknak a szervezeteknek a listáját, amelyek teljesítették a regisztrációs kötelezettségüket.Javaslom, hogy első körben nézze meg ezt a listát és ha talál közöttük olyan szervezetet, vagy intézményt, amely a terveinek megfelel, keresse meg őket.

Fontos még kiemelni, hogy ezen a listán elvileg nemcsak közhasznú egyesületet vagy alapítványt találhat, hanem közoktatási intézményt is, ugyanis a Köt. szerint azok is fogadhatnak önkéntest.

3. § (1) Fogadó szervezet leheta) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;b) a kisebbségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;d) a magyarországi székhelyű közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképesfa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,fb) egészségügyi szolgáltató,fc) közoktatási intézmény,fd) felsőoktatási intézmény,fe) muzeális intézmény,ff) nyilvános könyvtár,fg) közlevéltár,fh) nyilvános magánlevéltár,fi) közművelődési intézmény [az fa)-fi) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: fogadó intézmény];g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében.(2) Építésiengedély-köteles munkában való részvételre önkéntes az (1) bekezdés a)-e) pontja szerint foglalkoztatható.(3) A fogadó szervezet feladatainak ellátásához jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetőek.(4) Az a fogadó szervezet, amely jogszabály alapján köteles az általa nyújtott szolgáltatás során okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződést kötni, önkéntest akkor foglalkoztathat, ha a felelősségbiztosítási szerződés kiterjed az önkéntes által okozott kár megtérítésére is.

Abban az esetben, ha nem talál a listán megfelelő szervezetet vagy intézményt, nyugodtan keresse meg azt az iskolát, amelyikben szívesen végezne önkéntes tevékenységet, ugyanis azt nemcsak a törvény hatálya alatt teheti, hanem más jogviszony (például ingyenes megbízás) keretében is.

Valószínűleg az Önkéntes Központ Alapítvány is tud a konkrét szervezet vagy iskola megtalálásában segíteni, ugyanis az alapítvány önkéntesek közvetítésével és önkéntes lehetőségek összegyűjtésével is foglalkozik. Javaslom, hogy írjon e-mailt Hadrévy Borbála részére (hadrevy.borbala@onkentes.hu), aki az ÖKÁ-nál ezeket a feladatokat látja el.

Ötlete egyébként egyáltalán nem vad! Ajánlom figyelmébe az ÖTLET elnevezésre hallgató programot (http://www.otletprogram.hu/), amelynek a célja pontosan megegyezik az Ön által megfogalmazottakkal. Az ÖTLET programban viszont sajnos csak a 18 és 26 éves kor közötti pályakezdő munkanélküliek vehetnek részt.