Önkéntes menedzsment modulok 

 

I. TÉMAKÖR

ALAPKOMPETENCIÁK

Az alapkompetencia témakör azokat a kompetenciaterületeket gyűjti csokorba, amely területeken az önkéntes koordinátornak, ill. az önkéntesekkel szorosan foglalkozó munkatársaknak rendelkezniük kell bizonyos mértékű készséggel. Ezek a területek tehát nem közvetlenül tartoznak az ÖM területébe, viszont elengedhetetlenek, ahhoz, hogy egy szervezetnél jó önkéntes program működjön. Ennek megfelelően önállóan ezekben a témákban nem hirdetünk meg képzéseket, viszont igénytől és szükséglettől függően a képzések részeként előkerülhetnek.

Ezek az alapkompetencia területek a következők: kommunikáció, asszertivitás, tapasztalati tanulás, rendszerszemlélet

 

II. TÉMAKÖR

SZERVEZETEK FELKÉSZÜLÉSE ÖNKÉNTESEK FOGADÁSÁRA

Ebben a témakörben a szervezetek felkészüléséhez szükséges képzési modulokat gyűjtöttük össze. Ezeknek a tartalmaknak a tudatos átgondolása elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezet felkészülten fogadhasson önkénteseket.

A témakör moduljai:

Az önkéntesség helye és szerepe a társadalmunkban. Minden szervezetnek át kell látni, hogy az önkéntességnek az „ingyen munkán” túl fontos társadalmi szerepe van és így minden önkéntes fogadó szervezetnek felelőssége van abban, hogy az önkéntes programja ezt a társadalmi szerepet is be tudja tölteni.

A szervezet érintettségi rendszere. A jó önkéntes programnak az alapja, hogy a szervezet definiálja a maga számára, hogy kik is az önkéntesek.

Az önkéntes programhoz kapcsolódó szerepek. Az önkéntes program több szereplőt is érinthet a szervezetben (még ha ezek a szerepek össze is csúsznak időnként), ezért fontos tisztázni, hogy az önkéntes koordinátornak, a mentornak, a szervezet vezetőjének, a szakmai irányítónak mi a feladata, kötelessége, döntési kompetenciája.

Stratégia és irányelvek. A szervezetnek az önkéntességet a szervezet stratégiájába kell illeszteni, másrészt ahhoz, hogy átgondolt önkéntes programja legyen ki kell dolgozni az önkéntes stratégiát (programot). Az önkéntes stratégia első lépéseként fontos meghatározni azokat az irányelveket, amelyek az önkéntes program működésének elvi alapjait rakja le.

Önkéntes tevékenység. Ahhoz, hogy önkéntesek tudjunk fogadnia legalapvetőbb feladat átgondolni, hogy melyek azok a szervezeti feladatok, amelyeket az önkéntesek is elláthatnak.

Szabályok és dokumentáció.  Az önkéntesek tevékenység keretei, az önkéntesekre vonatkozó szabályok mind az önkéntes, mind a szervezet számára védelmet jelent, amely lehetővé teszi, hogy az önkéntesek bevonása ne kárt, hanem hasznot hajtson. A dokumentáció teszi lehetővé, hogy megtörténjen az önkéntes tevékenység figyelemmel kísérése. Ez mind az elismerés, mind az elszámolhatóság szempontjából lényeges.

Munkatársak felkészítése.  Ahhoz, hogy az önkéntesek jól érezzék magukat a szervezetben, fontos, hogy a szervezet régi tagjai, munkatársai felkészüljenek az önkéntesek megjelenésére.

Az önkéntes jogviszonya. Ezen belül át kell gondolni, hogy mi következik a szervezet számára az önkéntes törvényből, az önkéntes jogviszonynak mi a tartalma, melyek a munkáltatói feladatok és kötelességek és mit kell tartalmazni az önkéntesekkel kötendő szerződésnek.

Vállalati önkéntesség. A szervezetnek át kell gondolni, hogy akar -e csoportos önkénteseket fogadni, és ha igen ennek a kereteit, a feladat tartalmát meg kell határozni.

 

III. TÉMAKÖR

ÖNKÉNTESEK A SZERVEZETBEN

Ez a témakör azokat a gyakorlati területeket öleli fel, amely az önkéntes program során az önkéntesek megtalálásától, az önkéntes elengedéséig tart.

A témakör moduljai:

Az önkéntesek toborzása. Ez a modul az önkéntes toborzás módszereivel, gyakorlati paraktikáival foglalkozik.

Az önkéntesek kiválasztása, fogadása, bevezetése. A jól működő önkéntes program egyik kulcsa, hogy a megfelelő önkéntes a megfelelő helyre kerüljön és úgy tudjon beilleszkedni a szervezet tevékenységébe, hogy az számára is és a szervezet számára is zökkenő mentes legyen.

Az önkéntesek felkészítése, támogatása és továbbképzése. Ahhoz, hogy az önkéntes hasznosnak érezze magát fel kell készíteni arra a tevékenységre amit önkéntes munkában végez. Jellemzően az egyik legfontosabb motiváció az önkéntes számára az a tapasztalati tanulás amelyet az önkéntes tevékenység során megszerezhet, ezt csak növeli a szervezett képzésekben való részvétel lehetősége.

Irányítás, koordinálás, mentorálás. A jó önkéntes program motorja, hogy az önkéntesek megtalálják a számukra leginkább tetsző feladatokat és a szervezetnek is mindig ott segítenek ahol valóban szükség van rá, ezért lényeges kérdés a koordináció és az irányítás. Az önkéntesnek fontos, hogy legyen a szervezetben egy személyes kapcsolata, aki segíti problémáinak megoldását, ezt intézményesíti a mentor szerepe.

Az önkéntesek megtartása és motiválása. Nem csak megszerezni, bevezetni nehéz időnként sokkal nehezebb megtartani az önkénteseket. Ez a modul ezért a motiválás elméleti alapjait és lehetséges módszereit dolgozza fel.

Az önkéntes elismerése, megbecsülése. A megtartásnak is fontos része, hogy elismerjük, megbecsüljük az önkénteseket, azonban ahhoz, hogy ez igazán jól működjön érdemes intézményesíteni az elismerést és megtalálni azt a módját, ami az önkénteseknek is és a szervezetnek is a legjobb.

Az önkéntesek ellenőrzése, értékelése és számonkérése. Az önkéntes tevékenység megbecsülése és a szervezet számára is hasznos minőségi munka érdekében, ki kel dolgozni az önkéntes tevékenység ellenőrzésének, értékelésének és az önkéntes számonkérésének a rendszerét.

Kommunikáció az önkéntesekkel. A szervezet kommunikációs rendszerébe kell illeszteni az önkéntesekkel való kommunikációt, amely lehetővé teszi, hogy működjön a koordináció, a megbecsülés és ami lehetővé teszi, hogy megelőzzük a félreértésekből, információ hiányból származó konfliktusokat.

Az önkéntesek távozása, kilépése, elbocsátása. Normális működés mellett is az önkéntesek befejezik a tevékenységüket és elmennek a szervezettől, fontos meghatározni ennek is a protokollját, ezenkívül gyakran kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy bár mindent megtettünk mégis eljött az a pillanat amikor már mindenkinek jobb ha megválunk az önkéntestől, fontos megtalálni akkor is azt a módját ami mind a szervezetnek, mind az önkéntesnek jó.

Az önkéntes program média kommunikációja. Ahhoz, hogy rang legyen önkéntesnek lenni a szervezetnél és a toborzás ne kudarcra ítélt erőlködés legyen fontos, hogy jó média kommunikációja legyen az önkéntes programnak.

Problémák, konfliktusok kezelése. Ha előzetesen mindent meg is tettünk azért, hogy megelőzzük a konfliktusokat, ott ahol emberek dolgoznak együtt törvényszerűen alakulnak ki ellentétek, feszültségek, konfliktusok, ezért fontos ezekre is felkészülni.