ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÖNKÉNTES SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY TERVEZETRŐL

  

Az önkéntes segítés jelentőségeA fejlett civil társadalom alapvető tartóoszlopa a civil szervezetek állampolgári támogatása. Ez azonban nem kizárólag vagyoni jellegű támogatást, a tulajdonképpeni adományozást, hanem az önkéntes személyes munkavégzést is takarja. Ezt felismerve Európa számos országában ma már törvény szabályozza az önkéntes segítői tevékenységet. Ezzel szemben az önkéntesmunka magyarországi megítélése ellentmondásos: maga az önkéntesség már ma is széles körben elterjedt, a kapcsolódó jogi szabályozás azonban nem megfelelő. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a nonprofit szervezetek önkéntes segítőinek száma meghaladja a 400 ezer főt, s az általuk teljesített segítői órák száma a 35 és fél milliót. Ez ma Magyarországon majd 17 és félezer főállású foglalkoztatott munkaidejének felel meg. Ennyi tehát a társadalmi megtakarítása az önkéntes segítés nonprofit szervezeteken keresztül szerveződő részének, melynek értéke szakértői becslések szerint hozzávetőlegesen 18 milliárd forint. Ennek ellenére a magyar jogszabályi környezet nemhogy nem ösztönzi, hanem a ma még fennálló korlátokkal kifejezetten hátráltatja az önkéntesmunka terjedését és ezzel a még erőteljesebb társadalmi hozzájárulás kialakulását.Pedig a fenti számok hangsúlyosan jelzik, van igény az önkéntes segítői jogviszony szabályozására.A dokumentum letölthető formátumban: <#FILE id=143>