A törvény módosító javaslatainak határozathozatala

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/16303. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/16303/36. és 49. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Göncz Kinga miniszter asszonynak, aki a vitában elhangzottakra válaszol.

DR. GÖNCZ KINGA ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nem egészen két hete hoztuk a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényt a Ház elé. Az a hét éppen az önkéntesek hete volt, és annak az elején történt mindez. Akkor beszéltem arról, hogy a törvény megalkotásának gondolata 2001-ben merült fel, és azóta elsődlegesen a civil szervezetek intenzív együttműködésében indult el a közös munka a törvény kidolgozására. Ehhez képest ez a két hét nem olyan hosszú idő, de tíz bizottság tárgyalta, ami mégiscsak arra utal, hogy nagy érdeklődés volt a téma iránt, a közérdekű önkéntes tevékenység iránt. Sokan kifejtették a véleményüket a plenáris üléseken is, sok módosító indítvány szolgálta a normaszöveg pontosítását.

Ez a jogszabály kifejez egy nagyon fontos társadalmi attitűdöt, a társadalmi szolidaritást, az emberi érzést és kölcsönös támogatást is. Ezekkel harmonizált a parlamenti vita hangneme és stílusa is, ahol a felelősség és a jobbító szándék fejeződött ki.

Béki Gabriella képviselő asszony fogalmazta meg, hogy szép feladat olyan kérdéskörben jogszabályt alkotni, ahol eddig nem volt szabályozás, és ahol nem toldozni-foldozni kell, hanem úttörőmunkát végezni.

Egyetértés volt a parlamenti vitában a szabályozás szükségességében, a garanciák és kedvezmények megteremtésében; közeledtek az álláspontok az önkéntes és fogadó szervezet fogalmi meghatározásában, a fogadó szervezetek körének behatárolásában. Egyetértés volt azon törekvés támogatásában is, hogy az önkéntes tevékenység határozottan megkülönböztethető, elhatárolható legyen a feketemunkától.

Hangsúlyozza ez a törvénytervezet, hogy a törvénynek nem célja a polgári jog keretei között vagy más jogviszonyokban ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenység szabályozása, de elismeri ennek a tevékenységnek a fontosságát, a társadalmi kohéziós erejét. A törvény nem korlátokat szeretne szabni, nem uniformizálni akar, hanem a közérdekű önkéntes tevékenységhez rendel garanciákat és kedvezményeket.

Néhány konkrét véleményre szeretnék még reagálni. Javaslatok voltak, amelyek az önkéntes tevékenységhez kötődő adó- és járulékkedvezmények szélesítését indítványozták, ezek nem élvezték a kormányzat támogatását. Ennek egyrészt költségvetési okai voltak, másrészt elvi ellenvetésünk is volt, ami azon alapul, hogy az ellenszolgáltatás nélküliséget tartjuk az önkéntesség egyik alapvető kritériumának. Elfogadtuk viszont az eseti jutalom adható összegének növelésére vonatkozó bizottsági kezdeményezést.

Több indítvány született a kiskorúak, korlátozottan cselekvőképesek és külföldi önkéntesek tevékenységének részletszabályaira vonatkozóan. Itt nem szerettük volna a bürokratikus kötöttségeket növelni és indokolatlanul korlátozni a törvényes képviselők felügyeleti jogát.

A foglalkoztatási és munkaügyi bizottság indítványa volt a szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás után járó adókedvezmény szabályainak módosítása. Ezt kormánypárti és ellenzéki képviselők is kifogásolták. A javaslatot a bizottság vissza is vonta.

 

(18.00)

Szeretném még egyszer megköszönni a civil szervezetek vezetőinek és a szervezeteknek az együttműködését, közreműködését a törvény előkészítésében, az egyeztetésben, a bizottsági vitákon és azt, hogy ők a parlament elé hozták ezt az előkészített törvényjavaslatot, mindent megtettek az idekerüléséért.

Kérem, hogy ezt a támogatottságot élvezze ez a törvénytervezet a szavazáskor is, amit korábban láttunk. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

ELNÖK: Felkérem Podolák György jegyző urat, hogy ismertesse azokat a módosító javaslatokat, amelyeket előterjesztőjük visszavont, illetve azokat a javaslatokat, amelyeket a kormány támogat.

PODOLÁK GYÖRGY jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az ajánlás 15. és 20. pontját előterjesztője visszavonta.

Az előterjesztő előzetesen írásban minden frakció részére eljuttatta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint a T/16303/36. számú ajánlás 16. pontját, továbbá a T/16303/49. számú kiegészítő ajánlás 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15. pontjait az előterjesztő támogatja.

 ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 1. és 19. pontjaiban, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontjában lévő javaslatok elfogadását.

Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határozunk. Az MSZP-frakció külön szavazást kért az ajánlás 16. pontjában lévő javaslatról.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a többi támogatott indítványt.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 195 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 143 tartózkodás mellett elfogadta.

 Az ajánlás 16. pontjában Halász János a törvényjavaslat 6. § (4) bekezdését módosítja. A javaslatot a bizottságok és az előterjesztő is támogatja, de az MSZP-frakció külön szavazást kért. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 149 igen szavazattal, 184 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

Az ajánlás 2. pontjában Béki Gabriella és Halász János a törvényjavaslat 1. §-át módosítja. A társadalmi szervezetek bizottsága támogatja, a többi nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 147 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 3. pontjában Béki Gabriella a törvényjavaslat 2. §-át módosítja. A társadalmi szervezetek bizottsága támogatja, a többi bizottság nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 19 igen szavazattal, 319 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 4. pontjában Lezsák Sándor módosítója következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 149 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Az ajánlás 5. pontjában Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 153 igen szavazattal, 186 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 6. pontjában Pettkó András javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 334 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 7. pontjában Béki Gabriella javaslatáról szavazunk. Ennek alternatíváját terjeszti elő Halász János az ajánlás 8. pontjában.

Először Béki Gabriella javaslatát teszem fel szavazásra. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 17 igen szavazattal, 322 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Halász János javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 8. pontja szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 194 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 9. pontjában Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 147 igen szavazattal, 194 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 10. pontjában Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva tesz javaslatot. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 155 igen szavazattal, 188 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 11., 12., 13. pontjában Stolár Mihály javaslata következik. Ezzel alternatív Béki Gabriellának a kiegészítő ajánlás 5. pontjában foglalt javaslata.

Először az ajánlás 11., 12. és 13. pontjáról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 152 igen szavazattal, 191 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a kiegészítő ajánlás 5. pontját teszem fel szavazásra. A társadalmi szervezetek bizottsága támogatja, a többi bizottság nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 18 igen szavazattal, 321 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 14. pontjában Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva javaslata következik. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 149 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most a kiegészítő ajánlás 7. pontjában a társadalmi szervezetek bizottsága javaslatát teszem fel szavazásra. A foglalkoztatási bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 192 igen szavazattal, 144 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Az ajánlás 17. pontjában Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva tesz javaslatot. A bizottságok nem támogatják.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 147 igen szavazattal, 189 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 18. pontjában Stolár Mihály javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 145 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

 

(18.10)

Először az ajánlás 21. pontját teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 151 igen szavazattal, 192 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

Most a kiegészítő ajánlás 13. pontjáról határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 152 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 22. pontjában Béki Gabriella módosító javaslata következik. A javaslatot a társadalmi szervezetek bizottsága támogatja, a többi bizottság nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 318 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 23. és 24. pontjaiban a foglalkoztatási bizottság módosító javaslata következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 4 igen szavazattal, 336 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Határozathozatalunk végére értünk. Kérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nincs jelentkező.)

A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

(A törvény parlamenti előkészítésével kapcsolatosan minden dokumentum az alábbi link alatt található meg.)