Az ún. láthatatlan munka az a fizetetlen munka, amit a háztartáson belül vagy önkéntes munkaként a közösség javára végeznek a társadalom tagjai. A KSH friss kimutatása szerint a magyar lakosság csaknem 11 milliárd óra fizetetlen munkát végzett, aminek figyelembevételével a GDP értéke 23%-kal magasabb lenne 2010-ben. A KSH a láthatatlan munka napjának alkalmából – amely minden április első keddje – „A háztartási munka értéke, háztartási szatellitszámla Magyarországon” című kiadványában mutatja be a fizetetlen háztartási munka (úgynevezett láthatatlan munka) mérésének módszereit: miként lehet statisztikai adatokkal leírni, a hagyományos módszereken túlmutatóan mérni és láthatóvá tenni azon embertársaink teljesítményét, akik pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak a háztartásban, illetve önkéntesként. Az ilyen jellegű munka főként akkor kap figyelmet a mindennapokban, ha nincs elvégezve. A statisztika vizsgálja azokat a szervezeteket is, amelyek nem a nyereséget állítják tevékenységük középpontjába. A nonprofit szektorba tartozó intézmények megfigyelését a KSH már 1993 óta végzi. Számuk 2014-ben közel 64 ezer volt; egyharmaduk alapítványi formában működött, és ezek kétharmada az oktatás, a szociális ellátás és a kultúra területén tevékenykedett. A láthatatlan munka napjának célja, hogy felhívja a figyelmet a háztartásban elvégzett munka mennyiségére és értékére. „A háztartási munka értéke, háztartási szatellitszámla Magyarországon” című kiadvány elérhető és ingyenesen letölthető a KSH kiadványtárából: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/haztszatellit.pdf