pro bono maraton a Mastercard közreműködésével

 

felhívás civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára

 

A Mastercard magyarországi kereskedelmi képviselete az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével 2017-ben is meghirdeti civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára szakértelmen alapuló pro bono Mesterfogás felhívást.

A Mastercard magyar irodája immáron második alkalommal nyújt pro bono, szakértelmen alapuló támogatást. A már meglevő társadalmi elköteleződés programok kiegészítő eleme a munkatársak a szakértelemének biztosítása, társadalmilag hasznos projektek támogatása érdekében. A Mastercard elsősorban olyan projekteket kíván támogatni, mely összhangban állnak a cég számára fontos környezetvédelem, esélyegyenlőség és gyermekvédelem értékekkel, de várja az innovatív, komoly társadalmi hatást generáló projekt ötleteket más területekről is.

 

A Mesterfogás pro bono program fő elemei

1. Diagnózis felmérés, a megoldandó probléma és a pályázó szervezet feltérképezése, a későbbi szakértői beavatkozás megfelelő megtervezése érdekében, melyre várhatóan egy hónappal a pro bono maraton előtt kerül sor.

2. Pro bono maraton, a fő program elem, mely egy egész napos csapatmunka a kiválasztott szervezet illetve a Mastercard munkatársainak részvételével (reggeltől, késő délutánig tartó intervallum)

3. Programértékelő alkalom vagy alkalmak (a maraton után valósul meg a projekt előrehaladásának megfelelően)

A Mastercard a kiválasztott szervezetek számára, öt alkalomból álló fél éves utánkövető konzultációt biztosít, amennyiben az ahhoz szükséges feltételek megteremthetőek és a projekt megvalósítása is szükségessé teszi.

 

 

Kinek szól?

Olyan szervezetek és társadalmi vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek megfelelően előkészített, konkrét, mérhető, reális és belülről is támogatott projekteket kívánnak tovább erősíteni illetve a megvalósításig eljuttatni.

 

A szerveztek az alábbi területeken vehetik igénybe a szakmai támogatást:

 

A. Üzleti tervezés és tanácsadás: projektek vagy folyamatok megtervezése, a szervezet folyamatainak átvilágítása és segítése a sikeres projekt megvalósítás érdekében. Szolgáltatások vagy termékek megfelelő előállításának tervezésének támogatása.

 

B. Kommunikáció és marketing stratégia kialakítása: a projektek vagy termékek különböző kommunikációs stratégiának, csatornáinak, üzeneteinek és felületeinek megtervezése és szolgáltatást igénybevevők elérésének optimalizálása, a projekt ismertségének maximalizálása.

 

C. Értékesítési ismeretek, szolgáltatástervezés: hogyan lehet a potenciális ügyfelekhez eljutni és értékesíteni a szolgáltatásokat, melyek az eredményes szolgáltatások ismérvei, mit lehetnek a szervezetek az eredményes szolgáltatások megvalósításáért és az ügyfelek maximális elégedettségének elérése érdekében.

 

 

A Mesterfogás pro bono maraton céljai

a) Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára, annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat tudjanak megvalósítani.

b) Az üzleti és a nonprofit szféra találkozásában rejlő alkotó szinergiák kiaknázása a szélesebben értelmezett közösség érdekében.

c) A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az üzleti szféra tudásainak és módszertani ismertéinek az átadásával.

d) Kellően előkészített reális és konkrét projektek kidolgozásának támogatása.

e) Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.

f) Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása.

g) Közvetlen kapcsoltteremtés, a Mastercard számara is fontos területeken aktív szervezetek munkatársaival.

 

 

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat

 

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, non-profit szervezet és társadalmi vállalkozás számára.

 

Az online jelentkezési lapot 2017. július 31. 18.00 óráig lehet beadni. A lap elérhető a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmsKceEJBf8ySGlJgLzMTTVNf_xAB9QwcDKZDA5LGZYsvYww/viewform cím alatt.

 

A pályázatokat az Mastercard és az ÖKA közösen bírálja el és a kiválasztott szervezetek nevét augusztus 21-ig kihirdeti. A Mesterfogás 2017 program keretében minimum egy támogatott szervezet kerül kiválasztásra. A kiválasztott szervezet(ek) tájékoztató anyagot kapnak, illetve képviselőjüknek nyilatkozatban kell garantálni a megfelelő részvételt. A diagnózis alkalomra szeptember végén kerül sor, míg a Mesterfogás pro bono maraton, október végén kerül megvalósításra a Mastercard budapesti székházában.

 

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:

· Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése

· A megoldandó társadalmi probléma / ügy megfelelő bemutatása

· A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása

· Részvétel minimum 2, maximum 4 felkészült munkatárssal a szervezeti diagnózis eseményen, a pro bono maratonon, illetve az értékelő eseményen

 

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

· A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége

· A támogatandó ügy társadalmi jelentősége

· A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása

· A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége

 

Nem pályázhat:

· párt

· párt által alapított alapítvány / egyesület

· munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

 

Egyéb szabályok:

· Egy szervezet összesen egy pályázati anyagot nyújthat be.

· A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor a Mastercard a fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl egyéb támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.

· A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.

· A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

 

Kapcsolat:

Önkéntes Központ Alapítvány

F. Tóth András

E-mail: ftoth.andras@onkentes.hu