Pályázati felhívás nonprofit szervezetek számára! - Szakértelmen alapuló PRO BONO támogatás igénybevételéhez

 

Az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. (MKB-Euroleasing), az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló PRO BONO támogatás felhasználására.

 

 

 

 

˃˃Mit is jelent a PRO BONO támogatás?

A PRO BONO tevékenység alatt, a vállalatok alkalmazottainak szakértelmen alapuló, önkéntes tevékenységét értjük. Az ilyen keretek között nyújtott tanácsadás komoly hozzáadott értéket képvisel, mely piaci árát a civil szervezetek jellemzően nem tudják kigazdálkodni, továbbá olyan sokrétű tudásbázis kialakítását biztosítja a szervezetek számára, mely addig sok esetben hiányos volt a szervezetek működése során. A PRO BONO tevékenység egyúttal komoly értéket képvisel a cégek számára, mert annak készség- és motivációerősítő hatása jótékony hatással bír a cég belső működésére és magukra a munkavállalókra is.

 

 

Az MKB-Euroleasing, Magyarország egyik vezető lízing vállalata, egy hosszútávra megfogalmazott támogatási program első lépéseként, szakértelmen alapuló konzultációs támogatást ajánl fel nonprofit szervezetek számára. Az MKB-Euroleasing fontosnak érzi, hogy hagyományos felelősségvállalási tevékenységeit, immáron a szakértelem ilyen formában való felajánlásával is kiegészítse. A program keretében, a kiválasztott szervezetek egy-egy fejlesztésre váró projektjét segíti az MKB-Euroleasing, egy egész napos PRO BONO tanácsadás köré szervezve oly módon, hogy dolgozói tudásának legjavát felhasználva segíti a kiválasztott projekt szakszerű és hatékony megvalósítását.

 

 

˃˃Kinek szól?

Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek azt a célt tűzték ki, hogy egy szolgáltatási vagy program területen olyan komoly mértékű fejlődést érjenek el, aminek eredményeképpen még eredményesebben tudják a célcsoportjukba tartozókat segíteni vagy új elképzelésüket valóra váltani. Fontos, hogy a jelentkező szervezetek megfelelő kapacitással bírjanak, és kellően elszántak legyenek az adott kihívás kezelése érdekében. Arra törekszünk, hogy átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott projektek kerüljenek be a programba, hogy az MKB-Euroleasing munkatársak kapacitása minél jobban hasznosulhasson.

 

 

˃˃Igénybe vehető tudásterületek

 

A. Értékesítési tevékenység fejlesztése, mérése, módszertana

B. Üzleti és pénzügyi tervezés

C. Innovatív gondolkodásmód rendszerbe foglalása és implementálása

D. Adatok és információk hatékony rögzítése, feldolgozása, dokumentálása, tárolása

 

 

˃˃A program elemei

 

1. Prezentációs esemény, Az előzetesen kiválasztott 3 – 4 szervezet, rövid bemutatót tart a vállalat munkatársai számára, a megoldandó szervezeti kihívásról, mely egyúttal a szervezet rövid bemutatásra is lehetőséget ad.

2. Diagnózis esemény, a megoldandó probléma és a későbbi beavatkozás pontos megtervezése érdekében (1-2 óra időtartamban a fő programelem előtt néhány héttel).

3. Egész napos projekt munka, a fő programelem, mely egész napos tanácsadást foglal magában az MKB-Euroleasing munkatársainak részvételével (reggeltől késő délutánig tartó intervallum).

 

˃˃Mire számíthatnak a kiválasztott szervezetek?

A PRO BONO program keretében az MKB-Euroleasingnél meglevő szakértelem, tapasztalat és képességek biztosítása révén, a támogató vállalat munkatársai komplex segítséget biztosítanak a támogatott szervezetek számára. A program menete a szervezet által választott kihívás alapján épül fel. A tanácsadás során a vállalati szakemberek irányítása mellett közös munka folyik, amelynek célja, hogy kézzelfogható megoldást adjon egy-egy programterületre, amely hasznosítása révén a szervezet kézzelfogható változást és fejlődést tud elérni, belátható időn belül. Az eredményes munka érdekében minden csapattagtól komoly elköteleződést és összpontosítást várnak el a Szervezők. Fontos, hogy a beküldött pályázatok reálisak és egy egész napos PRO BONO program keretében megvalósíthatóak legyenek. A PRO BONO programok során az MKB-Euroleasing magasan képzett munkatársai a tudásuk legjavát és maximális figyelmüket adják a szervezetek problémáinak megoldása érdekében.

 

 

˃˃A program céljai:

a) Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a kiválasztott szervezetek számára annak érdekében, hogy sikeresebbek lehessenek és programjukat még eredményesebben tudják megvalósítani.

b) A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az üzleti szféra tudásainak és módszertani ismereteinek átadása révén.

c) Kellően előkészített reális és konkrét projektek kidolgozásának támogatása.

d) Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.

e) Az üzleti és a nonprofit szféra találkozásában rejlő alkotó szinergiák kiaknázása, a pozitív társadalmi változások előmozdítása érdekében.

f) Közvetlen kapcsolatteremtés a vállalati dolgozók és nonprofit szervezet szakemberei közt, a kölcsönös tanulás érdekében.

 

˃˃Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat

A pályázat nyitott minden, Magyarországon bejegyzett, közhasznú nonprofit szervezet vagy civil alapítású társadalmi vállalkozás számára.

 

Az online jelentkezési lapot (MEGHOSSZABBÍTVA) 2019. július 29. hétfő 18.00 óráig lehet beadni a https://bit.ly/2wqKdkF link alatt.

 

A jelentkezési lapon, kérjük, röviden fejtsék ki, hogy milyen célt szeretnének elérni. Illetve milyen konkrét szervezeti kihívás / szükséglet mentén fogalmazódik meg a szakértői támogatási igény. Fontos továbbá, hogy érzékelhető legyen, mi okozza a kihívást és pontosan mit szeretne elérni a szervezet annak megoldásával, illetve a fejlesztés megvalósításával.

 

A pályázatokat az MKB-Euroleasing és az ÖKA közösen bírálja el, legkésőbb szeptember első hetében. Várhatóan 3 – 4 szervezet kap meghívást a szeptember 3. hetében megvalósuló prezentációs alkalomra, ami alapján eldől, hogy végül melyik lesz az az 1 vagy 2 kiválasztott szervezet, melynek projektje megvalósulhat a jelenlegi PRO BONO program keretén belül. A diagnózis esemény október első felében, majd a projektfejlesztő tanácsadási nap október második felében kerül megvalósításra Budapesten.

 

A kiválasztott szervezetek útmutató anyagot kapnak, melyben a program kapcsán megfogalmazott tudnivalók szerepelnek. A szervezetek képviselőinek írásos nyilatkozatban garantálniuk kell, az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A nyertes szervezeteknek vállalniuk kell, hogy az eredményes megvalósítás érdekében a program teljes ideje alatt biztosítják a megfelelő részvételt.

 

 

˃˃Minimum elvárások:

 • Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése.
 • A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása.
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása.
 • Minimum 2, maximum 4 megfelelően felkészült munkatárs részvételének garantálása a prezentációs és diagnózis alkalmakon, valamint a tanácsadási napon.

 

˃˃A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:

 • A támogatandó ügy társadalmi jelentősége és várható hatása
 • A szervezet átláthatósága, hírneve és hitelessége
 • A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége
 • A létrejövő eredmények fenntarthatósága

 

A kiválasztás a szempontrendszerek egészének komplex elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt, ha egy szervezet már nagyobb és jobban intézményesült, de fontos szempont, ha a szervezet garantálni tudja a projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek részvételéről a végső döntést az első személyes találkozást jelentő prezentációs alkalom után hozzák meg a szervezők.

 

 

˃˃Nem pályázhat

 • Politikai párt
 • Párt által alapított alapítvány / egyesület
 • Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

 

˃˃Egyéb szabályok

 • Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor az MKB-Euroleasing a fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl további támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A programok helyszínére való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
 • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

 

Adatkezelési tájékoztatás

Az MKB-Euroleasing és az Önkéntes Központ Alapítvány tájékoztatják a pályázót, hogy jelen szakértői támogatási program során a pályázó által kijelölt kapcsolattartó (kontaktszemély) személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) a pályázati kiválasztási folyamathoz és a program teljesítéséhez fűződő jogos érdek alapján, a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával, így különösen a GDPR és az Info tv. rendelkezéseinek figyelembevételével, megfelelő feltételek és garanciák mentén kezelik a kiválasztási folyamat alatt, sikeres pályázó esetén pedig a szakértői támogatási program időtartama alatt. A kapcsolattartó személyes adatai naprakészen tartásának teljesítése érdekében a pályázó a kapcsolattartó személyes adataiban bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül igazolható módon, írásban bejelenti. Amennyiben az érintett természetes személy személyes adatainak kezelése ellen jogszerűen tiltakozik, úgy pályázó vállalja, hogy új kapcsolattartó kinevezéséről haladéktalanul intézkedik.

 

 

Kapcsolat:

Önkéntes Központ Alapítvány

F. Tóth András

E-mail: ftoth.andras[kukac]onkentes.hu