Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) szakmai fórumot szervezett önkéntes menedzserek, intézmények, civil szervezetek, szakértők számára 2016. március 31-én a MEREK Holnap Háza konferenciatermében. A találkozó célja az volt, hogy a területért felelős szervek képviselői, szakértők és elkötelezett fejlesztők közösen gondolkodhassanak az önkénteseket koordináló menedzser, szakmai elismertségének erősítésen.

 

Az ÖKA több mint egy évtizednyi tapasztalata alapján az önkéntesek fogadásának, megtartásának és az eredményes önkéntes programok szervezésének elengedhetetlen sarokköve egy olyan szakember, aki összefogja, átlátja és irányítja az önkénteseket, tehát egy jól felkészült önkéntes menedzser.  Az Alapítvány nemzetközi projekt “Wake-Up call: Volunteer Manager Role!” (2014-1-RO01-KA205-002734.) keretében európai szinten vizsgálta az önkéntes menedzser tevékenységi körét, feladatait, illetve az ehhez szükséges képességeket, ismereteket és tapasztalatot valamint a szükséges felkészítést és a már meglévő tudás elismerésének lehetőségeit.

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy jelenleg nem kellőképpen elismert ez a feladatkör, így nem is lehet hozzárendelni az önkéntes programok fejlődéséhez szükséges további erőforrásokat. Márpedig az önkéntesek hozzájárulása a hazai GDP-hez konkrétan mérhető és egyre nagyobb teret kap az állampolgárok szociális, egészségügyi ellátásba, kulturális programokba történő bevonása, így automatikusa nő az önkéntesek megfelelő koordinálásának a jelentősége. Az önkéntes menedzser ismereteinek és feladatkör fontosságára fel kell hívni a figyelmet, mert nélkülük nem jöhetnek létre megfelelő színvonalú önkéntes programok. A Wake Up Call projekt apropóján fontosnak éreztük közösen végiggondolni, hogy mit kell szervezési, képzési, módszertani, szabályozási és finanszírozási szinten megváltoztatni azért, hogy minél több helyen kellően felkészült menedzserek jelenhessenek meg. Az ÖKA felkérése alapján neves előadók ismertették véleményüket, mind az állami, mind a civil szektorból.

 

Nyitrai Imre, az Emberi Erőforrás Minisztériuma, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára az intézményi önkéntes programok támogatása a szabályozás eszközrendszerével c. előadásában kiemelte, hogy a „szociális területen kulcsfontosságú az önkéntesség. Az a törekvésünk, hogy ez szervesen beépüljön a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság minőségpolitikájába."

Benedek István Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, főigazgató-helyettese szerint "Minden megyében óriási szükség van az önkéntesek tevékenységére. Az SzGYF intézményeiben 50.000 ellátott, 25.000 alkalmazott található, becslésünk szerint a jövőben legalább 10.000 önkéntes számára tudunk feladatot biztosítani. Ennek megfelelő előkészítésére - várhatóan júniustól - képzéseket biztosítunk az intézményeink számára, együttműködésben az Önkéntes Központ Alapítvánnyal!”

Dr. Jádi Dániel, Nemzetgazdasági Minisztérium, Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkárság, Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály, Szakképzési Osztály szakképzési jogi referense az önkéntes menedzser, mint szakma hazai felnőtt illtetve szakképzési lehetőségeiről és feladatairól tájékoztatta a jelenlévőket.

 

Hadrévy Borbála, az Önkéntes Központ Alapítvány programvezetője bemutatta a a Wake Up Call Erasmus+ projekt eredményeit, előállított eszközeit, kifejtve az önkéntes menedzser szakmai profilját, képzési tematikáját, validációs eljárását illetve az önkéntes programok minőségi kritériumait, mely dokumentumok az onkentes.hu oldalon elérhetőek.

Jelena Kamenko, az Eszéki Önkéntes Központ programvezetője előadásában a horvátországi önkéntes koordinátorok, szakmai jegyzékbe vételének folyamatát és hatásait mutatta be.

Dr. Arapovics Mária, az ELTE egyetemi adjunktusa az önkéntes menedzser szakmává alakításának lehetőségeivel kapcsolatos értékes gondolatait, kérdésfelvetéseit és gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a közönséggel.

Csordás Izabella, a Szépművészeti Múzeum önkéntes programjának alapítója saját, személyes tapasztalatait fogalmazta meg az önkéntes programok koordinációjának eredményei és nehézségei tükrében.

Vágvölgyi Gusztáv, az Inspi-Ráció Egyesület szervezetfejlesztési szakembere és az Önkéntes Központ Alapítvány kuratóriumi tagja az önkéntes menedzsment képzések tapasztalatairól számolt be és vetette össze a vállalati HR vezetők és az önkéntes koordinátorok felkészítésének és tudásigényének a párhuzamait.

 

Az előadásokat a résztvevők kiscsoportos munkája követte az alábbi kérdések mentén:

  1. Mit tehet az intézmény/szervezet az önkéntes menedzser elfogadottságáért?
  2. Milyen az ideális önkéntes koordinátor?
  3. Tapasztalattal rendelkező önkéntes menedzserek hozott tudásának beszámítása, elismerése, validálása?
  4. Önkéntes menedzser képzéssel kapcsolatos teendők?

 

F. Tóth András, az ÖKA ügyvezető igazgatója zárásként kiemelte, hogy az ÖKA a témát a jövőben is kiemelten kezeli és az ÖKA a továbbiakban is egyeztet az Emberi Erőforrások Minisztériumával illetve annak háttérszerveivel, a megfelelő szabályozási és finanszírozási környezet megteremtése érdekében.

 

 

A “Wake-Up call: Volunteer Manager Role!”  Erasmus+ projekt szellemi termékei és a szakmai találkozó anyagai itt tölthetőek le: http://www.oka.hu/cikkek/oenkentes-koordinator-proflja

 

 

Képek a rendezvényről: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.964413560279146.1073741863.140549965998847&type=3

 

PPT előadások: 

Csordás Izabella előadása