Képes beszámoló a Vodafone Önkéntes Közösségről 2015-ben

Büszkék vagyunk arra, hogy a Vodafone Magyarországnak és a Vodafone Szolgáltató Központnak több, mint öt éve valósítjuk meg önkéntes programjaikat.

Eddigi munkánknak köszönhetően egyre többen érdeklődnek az önkénteskedés iránt a vállalaton belül, és egyre többen vesznek részt az általunk szervezett programokon.

Idén már 26. programnál tartunk és még az év java része még hátravan:)

Folytatjuk!

Vodafone Önkéntes Közösségről:

A Vodafone Magyarország és a Vodafone Shared Service Centre Hungary munkatársai negyedévenként egy munkanapot pályázhatnak meg önkéntes munkavégzésre, és maguk dönthetik el, hogy milyen önkéntes tevékenységet végezzenek. Az önkéntes programok megvalósításához pénzbeli támogatás is igényelhető.

Jelenleg hét szervezettel tartunk fenn stratégiai partnerséget. A kiválasztás során fontos szerepet játszott, hogy a támogatottak csoportja és azok tevékenysége összhangban legyen a támogatást nyújtó Vodafone Magyarország Alapítvány céljaival, illetve, hogy az adott célcsoport és a szervezet valóban rászorult és együttműködő legyen. Önkéntes programjaink során a jövőben a kiválasztott szervezetekre kiemelt figyelmet fordítunk, így jobban meg tudjuk fogalmazni közös céljainkat, szorosabb kapcsolatot tudunk kiépíteni a szervezetekkel és hatékonyabban mérhetjük a közösen elért eredményeket is. Ezen kívül azt is szem előtt tartjuk, hogy a kiválasztott intézmény kisebb és nagyobb csoportok befogadására egyaránt alkalmas legyen, valamint hosszútávon ne csak kétkezi, hanem tudásalapú önkéntes munkákra is lehetőséget biztosítson.

A Vodafone Önkéntes Közösség fennállása óta 104 önkéntes program valósult meg, amelyben közel 1600 munkatársunk vett részt, több mint 11 500 órányi munkával. A munkatársi kezdeményezések többnyire gyermekekkel kapcsolatosak; gyermekotthonban, óvodában, iskolában, vagy kórházban valósulnak meg. A programok megszervezéséhez az Önkéntes Központ Alapítvány nyújt szakmai segítséget.