PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSÜNK

 

 

 

A képzés címe: Pedagógusok felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására

 

Alapítási engedély szám: 82/254/2012

 

Foglalkozási órák száma: 30

 

 JELENLEG NINCS AKTUÁLIS FELHÍVÁSUNK.

 


 

 

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány tájékoztatója pedagógus-továbbképzési programjáról

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány az alábbi akkreditált pedagógus-továbbképzési programot nyújtja.

 

Pedagógusok felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására 

Alapítási engedély nyilvántartási száma: 85/254/2012

 

A képzés célja  A program célja, hogy a résztvevő középiskolai pedagógusok iskolai közösségi szolgálat program tervezéséhez és megvalósításához szükséges ismereteket és készségeket szerezzenek meg. A 2011. évi CXC. számú a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján "2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása." Jelen képzési program a középiskolai pedagógusok erre a feladatra történő felkészülését célozza. Cél, hogy a pedagógusok a képzés elvégzésével képessé váljanak a közösségi szolgálatot végző tanulókat a programra felkészíteni, a közösségi szolgálat megvalósítása során támogatni, valamint a programot követően a szolgálatot értékelni és feldolgozni. Cél továbbá, hogy a pedagógusok a program szervezéséhez és az iskola és a fogadó helyszín közötti koordinációs feladatokhoz szükséges kompetenciákat elsajátítsák.