2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységét.

 

 

Észrevételek a KIM 2010. júliusi felhívása kapcsán

Az Önkéntesség Európai Éve szabályozási munkacsoport összegyűjtötte azon pontokat, melyeket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) számára megfontolásra javasol a tervezett törvénymódosítások kapcsán.

 

Tájékoztató kérése a Munkaügyi Főfelügyelőségtől a tavaszi ellenörzések kapcsán

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium felkérésére az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) ellenőrzést tartott az országban a Köt. alkalmazása kapcsán.

 

 

 

Frissített önkénteseknek adható juttatások útmutató

Az ÖKA felkérésére az aktuális adó jogszabályok mentén frissítésre került az Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei – juttatások rendszere c. anyag

 

Útmutató az önkéntes törvényhez

A Közérdekű önkéntes törvény kapcsán megjelentetett magyarázó kiadvány letölthető változata.

 

 Hova küldjem a bejelentő lapot?

Azon szervezeteknek, akik a Köt. hatálya alatt kívánnak önkénteseket fogadni regisztrálniuk kell a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál.

A bejelentkezési lapot és a mellékleteket a következő címre kell beküldeni: Emberi Erőforrás Minisztérium, Esélyteremtési Főosztály 1054 Budapest, Szalay u. 10-14. 

 

 

Útmutató önkéntessel kötendő szerződéshez

A csatoltan megtalálható letölthető Word dokumentum, segítséget nyújt mindazon fogadó szervezeteknek és intézményeknek, melyek szeretnének a közérdekű önkéntes törvény hatálya alatt általuk fogadott önkéntessel írásos megállapodást kötni.