PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM FELHÍVÁS

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA)

ezúton hirdeti meg

Pedagógusok felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására

Alapítási engedély szám: 82/254/2012

FAT program-akkreditációs lajstromszám: PLB-2197

című képzési programját.

 

 

Az ÖKA küldetésével összhangban a Képzési Programunk célja, hogy segítsük a társadalomban jelenlévő szervezetek, intézmények és egyének önkéntességgel, közösségi szolgálattal kapcsolatos ismereteinek fejlesztését. Célunk továbbá, hogy az önkéntesekkel foglalkozó civil és állami szervezetek felkészülten foglalkozhassanak önkéntesekkel, közösségi szolgálatot végző diákokkal, valamint, hogy az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként épüljön be a társadalmi tudatba.

 

A képzés célja, hogy a résztvevő középiskolai pedagógusok iskolai közösségi szolgálat program tervezéséhez és megvalósításához szükséges ismereteket és készségeket szerezzenek meg.

 

A 2011. évi CXC. számú a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján "2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása." Jelen képzési program a középiskolai pedagógusok erre a feladatra történő felkészülését célozza.

Cél, hogy a pedagógusok a képzés elvégzésével képessé váljanak a közösségi szolgálatot végző tanulókat a programra felkészíteni, a közösségi szolgálat megvalósítása során támogatni, valamint a programot követően a szolgálatot értékelni és feldolgozni. Cél továbbá, hogy a pedagógusok a program szervezéséhez és az iskola és a fogadó helyszín közötti koordinációs feladatokhoz szükséges kompetenciákat elsajátítsák.

 

Jelen képzést Gimnáziumok, Szakközépiskolák, Szakiskolák és Kollégiumok pedagógusainak ajánljuk!

 

Képzők:

Az Önkéntes Központ Alapítvány Képzői Körének tagjai egyedülálló szakmai kört alkotnak. Önkéntes menedzsmenthez kapcsolódó tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, akik módszer-specifikus tréningsorozaton, ezt követően gyakorlatszerzési folyamaton vettek részt, mely során olyan felkészült képzőkké váltak, akik az országban felmerülő önkéntes menedzsment képzési igényekre rugalmasan tudnak reagálni. 

 

Hajdu-Kis Diána

Mind a formális, mind a nem-formális oktatás világában tapasztalatot szerzett képző, felnőttképzési szakértő, az ÖKA önkéntes menedzsment képzői körének tagja 2005 óta.

 

dr. Arapovics Mária

Felnőttképzési szakember, Az ELTE PPK andragógia tanszék oktatója, Az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány elnöke, többek között „A közösség tanulása” kiadvány szerzője.

 

A képzés címe: Pedagógusok felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására

 

Alapítási engedély szám: 82/254/2012

FAT program-akkreditációs lajstromszám: PLB-2197

Foglalkozási órák száma: 30

 

A képzés időtartama: 3 nap x 8 kontaktóra, valamint 6 óra otthon végzendő feladat

 

A képzésen minimum 10, maximum 18 fő vesz részt. A képzésekett csak abban az esetben tartjuk, ha a minimum jelentkező létszám összegyűlt.

A regisztráció a jelentkezési lap visszaküldéséhez és a részvételi díj befizetéséhez kötött.

A program részvételi díjáról, a képzések pontos időpontjairól a honlaponunkon keresztül valamint Hírlevélben és Facebook oldalunkon adunk tájékoztatást.

 

További információ a képzésről elérhető a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében:

- általános leírás http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=4253

 

 

Kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk a kepzes@onkentes.hu e-mail címen vagy a 06-20/357-97-00 számon.

Mellékletek:

1. Tájékoztató a pedagógus továbbképzési programról

2. Alapítási engedély