KÉPZÉSI PROGRAM 

 

 

Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA)

ezúton hirdeti meg

Fogadó szervezetek felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására

című képzési programját.

 

 

Az ÖKA küldetésével összhangban a Képzési Programunk célja, hogy segítsük a társadalomban jelenlévő szervezetek, szerveződések és egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztését. Célunk továbbá, hogy az önkéntesekkel foglalkozó civil és állami szervezetek felkészülten foglalkozhassanak önkéntesekkel, valamint, hogy az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként épüljön be a társadalmi tudatba.

 

A képzés célja az Iskolai Közösségi Szolgálattal (IKSZ) kapcsolatos ismeretek átadása, a közösségi szolgálatot teljesítő diákok fogadásának, koordinálásának, az iskolával történő együttműködés módszerének átadása. Cél továbbá, hogy a résztvevő szervezetek (civil szervezetek, állami és önkormányzati intézmények) az IKSZ programok befogadására felkészült szervezetekké váljanak a képzési program végére.

 

Az új közoktatási törvény figyelmet fordít arra, hogy a társadalom nehéz helyzetben lévő tagjainak támogatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, az előítéletek csökkenése, a környezettudatosság és az állampolgári aktivitás mind részét képezzék minden magyar érettségizett fiatal nevelésének.    2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.

 

„Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.) 

 

 

Fejlesztendő kompetenciák

  • az iskolai közösségi szolgálat társadalomban betöltött szerepének, jelentőségének ismerete
  • az iskolai közösségi szolgálat jogszabályi hátterének ismerete
  • az iskolai közösségi szolgálat hazai és külföldi jó gyakorlatainak ismerete
  • az iskolai közösségi szolgálat program szereplőinek és feladatainak ismerete
  • az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat összefüggéseinek ismerete
  • iskolai közösségi szolgálat program lebonyolítása (szervezés, megvalósítás) a gyakorlatban
  • az iskola és fogadó szervezet közötti koordinációs feladatok ellátásának készségei
  • az IKSZ program beágyazása a szervezeti önkéntes programba
  • önkéntes menedzsment módszerek használata az IKSZ programban

 

 

 

Képző:

Az Önkéntes Központ Alapítvány Képzői Körének tagjai egyedülálló szakmai kört alkotnak. Önkéntes menedzsmenthez kapcsolódó tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, akik módszer-specifikus tréningsorozaton, ezt követően gyakorlatszerzési folyamaton vettek részt, mely során olyan felkészült képzőkké váltak, akik az országban felmerülő önkéntes menedzsment képzési igényekre rugalmasan tudnak reagálni.